weSECURE bezpieczeństwo prywatność zabezpieczenie osoby prywatne firmy i instytucje obiekty

działamy na podstawie koncesji nr: L-0046/20

ochrona osobista

Add some nice text here.

ochrona osobista

W oparciu o nasze doświadczenia zawodowe określiliśmy ochronę życia i zdrowia jako wartość najwyższą. Przeciwdziałając bezprawnym działaniom osób trzecich opieramy się na trzech niezależnych płaszczyznach działania: prewencji, interwencji, rozpoznania zagrożenia.

ochrona niejawna

Add some nice text here.

ochrona niejawna

To osobliwy, dyskretny i zakamuflowany sposób prowadzenia ochrony, zarezerwowany dla szczególnych zleceniodawców, stosowany również przy wysokim bezpośrednim zagrożeniu. Metody pracy pozostają wewnętrzną tajemnicą firmy.

ochrona obiektowa

Add some nice text here.

ochrona obiektowa

Trzon naszej kadry zarządzającej to przedstawiciele jednostek specjalnych, którzy przez wiele lat służby realizowali wytyczone zadania o najwyższym stopniu trudności w ramach istniejącego prawa oraz określonych procedur.

Priorytetem naszej firmy jest profesjonalne i indywidualne podejście do potrzeb klienta i powierzonych nam zadań

ochrona osobista

oparta jest na wieloaspektowym i długoplanowym systemie bezpieczeństwa.

Istota naszego działania w obliczu zdarzeń nadzwyczajnych oparta jest na wielosystemowym kierowaniu zasobami firmy z uwzględnieniem przygotowania – celem zapobieżenia wystąpieniu niebezpieczeństwa, planowania z określeniem taksonomii zagrożeń, reagowania oraz pomocy w czasie sytuacji kryzysowej.

W oparciu o nasze doświadczenia zawodowe określiliśmy ochronę życia i zdrowia jako wartość najwyższą. Przeciwdziałając bezprawnym działaniom osób trzecich opieramy się na trzech niezależnych płaszczyznach działania:

prewencyjny – zabezpieczając niezależnymi systemami określone obiekty,
interwencyjny – reagując bezpośrednio na powstałe zagrożenia,
rozpoznania zagrożeń – aby z wyprzedzeniem zastosować odpowiednie metody działania.

Uwzględniając wszelkie uzyskane informacje w oparciu o źródła osobowe, opracowania operacyjne a także o rozpoznanie terenowe i obiektowe, określamy stopień i rodzaj zagrożenia naszych podopiecznych. W oparciu o powyższe informacje dobierany jest odpowiedni sprzęt techniczny, broń oraz pojazdy, następnie uwzględniając potrzeby VIP-a określamy i przyjmujemy określony profil działania.

 • opracowanie koncepcji systemowych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa określonego podmiotu, obiektu, osoby etc. wraz z prezentacją,
 • 24 h nadzór nad służbą z wpisem kontroli do wglądu przez dyrekcję obiektu,
 • wyznaczenie konsultanta ds. bezpieczeństwa będący w dyspozycji 24 h/dobę dla pracowników ochrony, personelu pracowniczego ochranianego obiektu oraz dyrekcji ochranianego obiektu,
 • sprawdzenia alarmowe a także cykliczna kontrola obiektu oraz terenu z zakresu rozpoznania minersko – pirotechnicznego ( bombowego ),
 • wyznaczenie konsultantów ds. przepisów prawnych będących w dyspozycji 24h/ dobę dla personelu ochranianego obiektu,
 • wyznaczenie instruktorów odpowiedzialnych za szkolenie personelu z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa,
 • opracowanie programów szkoleń oraz sukcesywne szkolenia dla personelu pracowniczego ochranianego obiektu z zakresu procedur bezpieczeństwa obiektu, w celu podniesienia efektywności,
 • raportowanie miesięczne/kwartalne do dyrekcji obiektu o stanie bezpieczeństwa, wydarzeniach, jakości oraz sprawności funkcjonowania,
 • certyfikacja bezpieczeństwa obiektu – rozpoczynając zabezpieczenie ochronne obiektu, za zgodą dyrekcji przeprowadzamy obowiązkowe szkolenie dla personelu pracowniczego z zakresu umiejętności zastosowania procedur bezpieczeństwa oraz stan zabezpieczenia obiektu, po czym wystawiamy Certyfikat Bezpieczeństwa obiektu do wglądu przez klientów. Obecność Certyfikatu Bezpieczeństwa uświadamia potencjalnego klienta o poziomie bezpieczeństwa i świadczonych usługach w obiekcie,
 • ochraniając obiekt na danym terenie, ściśle współpracujemy z podległymi terytorialnie placówkami Policji, Straży Pożarnej, Szpitala, Pogotowia Gazowego, Pogotowia Energetycznego oraz innych służb w zależności od specyfiki obiektu.

ochrona niejawna

dopasowana do indywidualnych potrzeb,  w pełnej dyskrecji

To osobliwy, dyskretny i zakamuflowany sposób prowadzenia ochrony, zarezerwowany dla szczególnych zleceniodawców, stosowany również przy wysokim bezpośrednim zagrożeniu. Metody pracy pozostają wewnętrzną tajemnicą firmy, szczegóły uzgadniane są bezpośrednio ze zleceniodawcą.

To osobliwy, dyskretny i zakamuflowany sposób prowadzenia ochrony, zarezerwowany dla szczególnych zleceniodawców, stosowany również przy wysokim bezpośrednim zagrożeniu. Metody pracy pozostają wewnętrzną tajemnicą firmy, szczegóły uzgadniane są bezpośrednio ze zleceniodawcą.

ochrona niejawna

dopasowana do indywidualnych potrzeb,  w pełnej dyskrecji

 • „Bezpieczna droga” podczas której objęte ochroną osoby przemieszczają do firmy, na spotkania biznesowe, prywatne wizyty, będąc pod czujnym okiem naszych pracowników.

 • „Całodobowo pod czujnym okiem” gdzie cała rodzina może czuć się bezpiecznie, tak w nocy jak i w dzień, podczas snu i podczas wykonywania codziennych obowiązków, w dowolnym miejscu w którym przebywa któryś z naszych podopiecznych

 • „Ochrona okazjonalna” gdzie każdy choć przez jeden dzień może zostać ważną personą z własną ochroną, poprzez wynajęcie naszej firmy stosownie do określonej przez siebie okazji, uroczystości, podróży czy tez wakacji.

 • „Ochrona niejawna” profil działania uzgadniany jest indywidualnie ze zleceniodawcą.

  * Z uwagi na dynamikę życia rodziny dopuszczalna jest kompilacja wymienionych systemów, zachowana tu zostaje jednocześnie żelazna zasada zmienności działań prewencyjnych.

ochrona obiektowa

oparta jest na wieloaspektowym i długoplanowym systemie bezpieczeństwa.

Trzon naszej kadry zarządzającej to przedstawiciele jednostek specjalnych, którzy przez wiele lat służby realizowali wytyczone zadania o najwyższym stopniu trudności w ramach istniejącego prawa oraz określonych procedur.

Odbyte szkolenia, a przede wszystkim zrealizowane zadania są gwarantem realizacji i zaangażowania w wykonywanie nałożonych obowiązków. Korzystając z wieloletnich doświadczeń w ramach pełnionej służby w oparciu o „Procedury Działań Kryzysowych”, stworzyliśmy strategię działania adekwatną do realnych zagrożeń dla określonego podmiotu.

Pierwszym etapem jest właściwa analiza ewentualnych zagrożeń, a co za tym wynikających dla nas zadań. W oparciu pozyskane informacje tworzymy profil działań ochronnych, opracowując adekwatne procedury, sporządzając specyfikacje zabezpieczeń elektronicznych, sprzętu, wyposażenia, typując kadrę do ochrony.

Pracownicy ochrony obiektowej są dobierani w oparciu o konkretne kryteria przyjęte przez naszą kadrę, indywidualnie do potrzeb zleceniodawcy i specyfiki obiektu.

W pakiecie specjalnym, który Państwu oferujemy w ramach stałej współpracy, gwarantujemy nieodpłatne dodatkowe usługi do których należą: audyt bezpieczeństwa fizyczny / techniczny.

zespół wsparcia taktycznego

To wielozadaniowe siły odwodowe, wspomagające zespoły ochrony osobistej oraz pracowników ochrony obiektowej. Kryteria doboru pracowników tego ogniwa są identyczne jak dla pracowników ochrony osobistej, bazując na operatorach jednostek specjalnego znaczenia. Przyjęte metody działań są wzorcami działań specjalnych, w których nasi pracownicy przez wiele lat brali udział, będąc obecnie bardzo skutecznym ogniwem We Secure.

  Imię
  Nazwisko
  E-mail
  Telefon
  Wiadomość

  Wojciech Stachowicz

  +48 732 256 226
  w.stachowicz@wesecure.com.pl

  Agata Stachowicz

  +48 505 965 389
  a.stachowicz@wesecure.com.pl

  działamy na podstawie
  koncesji nr: L-0046/20

  WE SECURE SP. Z O.O.

  ul. Zachodnia 11
  64-100 Leszno, Wielkopolskie

  NIP: 697-23-74-659
  REGON: 384944054
  KRS: 0000815981

  +48 732 256 226
  biuro@wesecure.com.pl
  www.wesecure.com.pl

  ©  2022 WE SECURE SP. Z O.O.